Ubezpieczenie Lloyd's od utraty dochodu
w wyniku wypadku lub choroby

Ubezpieczenie dla osoby zatrudnionych
na umowę o pracę

Ubezpieczenie od Utraty Dochodu Lloyd’s jest uzupełnieniem podstawowych świadczeń ZUS, które zapewni Ci stałe miesięczne świadczenie, po zakończeniu 6-miesięcznego okresu wypłat z tytułu świadczeń chorobowych czy wypadkowych ZUS.

Ubezpieczenie zapewnia:

 • Kontynuację wypłaty miesięcznych świadczeń po wygaśnięciu ochrony ZUS, począwszy od siódmego miesiąca

 • Okres odszkodowawczy do 36 miesięcy

 • Świadczenie finansowe w wysokości do 80% średniego miesięcznego dochodu netto wynikające z umowy o pracę, do 4 000 PLN DZIENNIE

 • Ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania SWOJEGO ZAWODU, a nie jakiejkolwiek pracy

 • Swobodne kształtowanie sum ubezpieczenia, okresów odszkodowawczych
  oraz zakresu

 • Ochronę na całym świecieDostosuj ubezpieczenie do swoich potrzeb. Możesz poszerzyć zakres ochrony o: • Ubezpieczenie trwałej całkowitej niezdolności do pracy - w przypadku nieodzyskania zdrowia w stopniu pozwalającym na
  kontynuowanie pracy w swoim zawodzie, wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości do czterokrotności roczne-
  go dochodu brutto. Maksymalna wysokość świadczenia może wynieść 5 000 000 zł


 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku wypadku - w tej sytuacji wskazany we wniosku Beneficjent otrzyma jednora-
  zowe świadczenie w wysokości do czterokrotności rocznego dochodu brutto zmarłego. Maksymalna wysokość świadczenia
  może wynieść 5 000 000 zł
CEU LLOYD'S