Ubezpieczenie Lloyd's od utraty dochodu
w wyniku wypadku lub choroby

Ubezpieczenie dla osoby wykonującej
wolny zawód

Ubezpieczenie od Utraty Dochodu londyńskiego rynku Lloyd’s jest dla osób wykonu-
jących wolne zawody, dla freelancerów uzupełnieniem podstawowych świadczeń ZUS. Zapewnia utrzymanie komfortu finansowego w przypadku niemożności kontynuo-
wania dotychczasowej działalności zawodowej z powodu choroby lub wypadku.


Ubezpieczenie zapewnia:

 • Stałe miesięczne świadczenie w wysokości do 65% średniego miesięcznego
  przychodu z działalności, do 4 000 PLN DZIENNIE

 • Ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania SWOJEGO ZAWODU, a nie jakiejkolwiek pracy

 • Wypłatę świadczenia już od drugiego miesiąca niezdolności do pracy

 • Okres odszkodowawczy do 36 miesięcy - ZUS osobie na etacie wypłaca świad-
  czenia przez okres 6 miesięcy, maksymalnie do 12 miesięcy

 • Swobodne kształtowanie sum ubezpieczenia, okresów odszkodowawczych
  oraz zakresu

 • Ochronę na całym świecieDodatkowo możesz poszerzyć zakres ochrony o: • Ubezpieczenie trwałej całkowitej niezdolności do pracy - w przypadku nieodzyskania zdrowia w stopniu pozwalającym na
  kontynuowanie pracy w swoim zawodzie, wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości do czterokrotności roczne-
  go przychodu netto (bez VAT). Maksymalna wysokość świadczenia może wynieść 5 000 000 zł


 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku wypadku - w tej sytuacji wskazany we wniosku Beneficjent otrzyma jednora-
  zowe świadczenie w wysokości do czterokrotności rocznego przychodu netto zmarłego. Maksymalna wysokość świadczenia
  może wynieść 5 000 000 zł
CEU LLOYD'S